សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស - CPBank

សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស

សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរបស់ CPBank នឹងជួយលោកអ្នកអាចសន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាក្នុងការបើកប្រាក់បៀវត្សជូននិយោជិក។ CPBank នឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សដែលអាចកាត់បន្ថយការចំណាយ ការលុបបំបាត់ការិយាធិបតេយ្យ និងបង្កើនសុវត្ថិភាព។

លោកអ្នកគ្រាន់តែដាក់ស្នើឯកសារប្រាក់បៀវត្សនិយោជិករបស់អ្នកមកកាន់ធនាគារ ធនាគារនឹងដំណើរការបើកប្រាក់បៀវត្សជូននិយោជិករបស់លោកអ្នកបានភ្លាមៗ។ ជាពិសេស​លោកអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការដកសាច់ប្រាក់ចេញពីគណនី ឬចេញមូលប្បទានប័ត្រក្នុងចំនួនច្រើនទៀតឡើយ។

ផ្អែកលើគម្រោងនៃសេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស ធនាគារនឹងផ្តល់ជូនប័ណ្ណអេធីអឹម និងសេវាធនាគារចល័តដោយឥតគិតថ្លៃជូនដល់និយោជិកគ្រប់រូបដើម្បីទទួលបានការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារ ២៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង ៧ ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍រួមទាំងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងសេវាធនាគារចល័ត។

អតិថិជនអាចធ្វើការដកប្រាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹមតាមបណ្តាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៥រួមមាន៖ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត (Cambodian Shared Switch)។

ហេតុអ្វីជ្រើសរើស សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរបស់ CPBank?

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់និយោជក៖

 • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អ្នក និងធានាថានិយោជិករបស់អ្នកទទួលបានប្រាក់ខែយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងទាន់ពេលវេលា
 • សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាដោយលុបបំបាត់នូវតម្រូវការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ក្នុងចំនួនច្រើន ឬការចេញមូលប្បទានប័ត្រនៅកាលបរិច្ឆេទបើកប្រាក់បៀវត្ស
 • ការការពារថវិការបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព ព្រោះមិនចាំបាច់ដឹកសាច់ប្រាក់ពីធនាគារមកកាន់ការិយាល័យទៀតទេ
 • ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានការចំណាយបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈសេវាធនាគារចល័តដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ទទួលបានការដំឡើងម៉ាស៊ីនអេធីអឹមនៅជិតក្រុមហ៊ុន
 • ទទួលបានការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ទទួលបានអត្រាពិសេសសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស
 • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ពិសេសសម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើសន្សំមានកាលកំណត់
 • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ពិសេសសម្រាប់ឥណទាន (ចំពោះតែអតិថិជនក្នុងប្រទេស)

  អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់និយោជិក៖

 • អាចដកប្រាក់ក្រៅម៉ោងធ្វើការដោយប្រើប័ណ្ណអេធីអឹមបាន ២៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង ៧ ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍រួមទាំងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក
 • អាចធ្វើការដកប្រាក់បានតាមបណ្តាសាខារបស់ CPBank នៅគ្រប់បណ្តាខេត្ត ក្រុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
 • ទទួលបានការប្រាក់ពីគណនីបញ្ញើសន្សំរាល់ចុងខែនីមួយៗ និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតជាច្រើនពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ CPBank
 • ទទួលបានការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកដោយឥតគិតថ្លៃ
 • និយោជិកអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំ

របៀបដំណើរការ៖

ជំហានទី១៖ បើកគណនីក្រុមហ៊ុនជាមួយ CPBank
ឯកសារតម្រូវ

 • វិញ្ញាបនបត្រ ឬលក្ខន្តិកៈបង្កើតក្រុមហ៊ុន
 • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
 • ប័ណ្ណប៉ាតង់
 • លិខិតឆ្លងដែន / អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (មានសុពលភាព)
 • លិខិតតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (ឬលិខិតអនុញ្ញាត)

ជំហានទី២៖ បើកគណនីបុគ្គលិក
ឯកសារតម្រូវ៖

 • លិខិតឆ្លងដែន / អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (មានសុពលភាព)

ជំហានទី៣៖ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះបើកគណនីលោកអ្នកអាចអនុវត្តការទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សបានដូចខាងក្រោម៖

 • សូមផ្ញើឯកសារប្រាក់បៀវត្សរបស់និយោជិកដែលបានអនុម័តរួចរាល់មកកាន់បេឡាកររបស់ CPBank។
 • លោកអ្នកនឹងទទួលបានសារតាមរយៈអ៊ីម៉ែល ឬការទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទរាល់ពេលដំណើរការបើកប្រាក់បៀវត្ស និងការបើកប្រាក់បៀវត្សត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់។

ថ្លៃសេវាបើកប្រាក់ខែប្រចាំបៀវត្ស៖

 • ថ្លៃសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សនឹងត្រូវបានលើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំដំបូង។ ចាប់ពីឆ្នាំទី២ ការគិតតម្លៃសេវាគឺ ០,៣០ ដុល្លារក្នុងមួយគណនី។

របៀបស្នើសុំ៖

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធតាមរយៈ៖

 • ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (+៨៥៥) ៧០ ៦០០ ១២០; (+៨៥៥) ៩៣​ ៧៨០ ០០០; (+៨៥៥) ៧០ ២០០​ ០០២
 • អ៊ីម៉ែល ៖ info@cambodiapostbank.com
 • គេហទំព័រផ្លូវការ ៖ cambodiapostbank.com
Cambodia Post Bank