ឥណទាន

ជាមួយធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា អ្នកអាចទទួលបានឥណទានដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

សេវាបញ្ញើសន្សំ

ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ បានបង្កើតនូវផលិតផលប្រាក់សន្សំ និង បញ្ញើជាច្រើនប្រភេទដើម្បីជួយឲ្យអតិថិជនអាចគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។ អតិថិជនអាចជ្រើសរើសការដាក់ប្រាក់បញ្ញើជាបីប្រភេទរូបិយប័ណ្ណមានដូចជា ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បាតថៃ។

Digital Banking

ចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់សេវាធនាគារ​ឌីជីថល​របស់ CPBank ឥឡូវនេះ ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីធនាគាររបស់អ្នក និងធ្វើប្រតិបត្តិការទាំងអស់តាមអ៊ីនធឺណិត

អត្រាប្តូរប្រាក់

ទូទាត់អត្រាប្តូរប្រាក់ និងរូបីយប័ណ្ណបរទេស

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ 02-ធ្នូ-២០២២

  • ដុល្លារ / រៀល
    ទិញ: 4103
    លក់: 4117
  • ដុល្លារ / បាត
    ទិញ: 34.29
    លក់: 35.36

ព័ត៌មាន និង ប្រម៉ូសិន

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ២០លានរៀល ដល់សាលាបឋមសិក្សា អនុវិទ្យាល័យនិគម ខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការស្ថាបនា និងអភិវឌ្ឍនិ៍វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា

បាត់ដំបង៖ នាថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា បាននាំយកនូវថវិកាចំនួន ២០លានរៀល ឧបត្ថម្ភជូនដល់សាលាបឋមសិក្សា-អនុវិទ្យាល័យនិគម ស្ថិតនៅភូមិនិគមក្រៅ…

CPBank

សេវាធនាគារចល័ត

រហ័ស & ងាយស្រួល

Cambodia Post Bank IOS App
Cambodia Post Bank Android App

“សេវាធនាគារ ៣៦៥ថ្ងៃ” សាខាការិយាល័យកណ្ដាល

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន

៨:០០ព្រឹក – ៤:៣០ល្ងាច

“សេវាធនាគារ ៣៦៥ថ្ងៃ” សាខាសែនសុខ

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន

៩:០០ព្រឹក – ៩:០០យប់

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន

ថ្ងៃចន្ទ - ថ្ងៃសុក្រ

8:00 ព្រឹក – 4:30 ល្ងាច

សេវាធនាគារ ៣៦៥ថ្ងៃ

សាខាការិយាល័យកណ្ដាល 8:00 ព្រឹក – 4:30 ល្ងាច

សាខាសែនសុខ 9:00 ព្រឹក – 9:00 យប់

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសុី

(បុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ)