ទទួលបានឈុតអាហារ ឬឈុតតែរសៀល ដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយប័ណ្ណឥណទាន CPBank VISA Platinum

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ទទួលបានឈុតអាហារ ឬឈុតតែរសៀល ពិសេសសម្រាប់មនុស្ស២នាក់ ដោយឥតគិតថ្លៃ នៅភោជនីយដ្ឋានល្បីៗ ជាមួយប័ណ្ណឥណទាន CPBank VISA Platinum ។

​​​ខ និងលក្ខខណ្ឌ​៖

 • ការផ្ដល់​ជូន​នេះ សម្រាប់​ប័ណ្ណឥណទាន CPBank VISA Platinum​ តែប៉ុណ្ណោះ
 • សិទ្ធិអាចប្រើប្រាស់បានតែពីរដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយម្ចាស់ប័ណ្ណពេញមួយរយៈពេលនៃយុទ្ធនាការនេះ ទាំងនៅលើ ឈុតអាហារ ឬតែតែរសៀល ពីភោជនីយដ្ឋានដែលចូលរួមទាំងអស់
 • ម្ចាស់ប័ណ្ណ CPBank VISA Platinum អាចជ្រើសរើសឈុតអាហារ ឬតែរសៀលពីភោជនីយដ្ឋានដែលចូលរួម
 • ការផ្តល់ជូនឈុតអាហារឥតគិតថ្លៃមានកំណត់ត្រឹម 55 ក្នុងមួយខែ
 • ការផ្តល់ជូនតែរសៀលរឥតគិតថ្លៃមានកំណត់ត្រឹម 10 ក្នុងមួយខែ
 • ធនាគារ CPBank ឬ VISA ឬ ពាណិជ្ជករ រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរខ និងលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ដោយមិនជម្រាបដំណឹងជាមុនឡើយ
 • ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ មានកំណត់ “មក​មុន​ បាន​មុន”​ ។
 • អានបន្ថែម៖ សូមចុចទីនេះ

ដើម្បីទទួលបាន​៖

ដើម្បីទទួលបានប្រូម៉ូសិននេះ សូមធ្វើការកក់ទុកជាមុនយ៉ាងតិច 3ថ្ងៃ៖

 • ទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខ +855 96 674 5007 ឬ
 • ផ្ញើសារតាម Telegram +855 70 340 485 ឬ
 • ផ្ញើអុីម៉ែល cbdprivilege@vathanagul.com ឬ
 • ចូលទៅកាន់ https://form.jotform.com/230309152647049