បញ្ចុះតម្លៃ 10% ពីហាង LILY ជាមួយប័ណ្ណឥណទាន CPBank VISA​ Platinum​

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% រាល់ពេលចំណាយយ៉ាងតិច 100ដុល្លារ នៅហាង LILY ជាមួយ CPBank VISA Platinum Card ។

​​​ខ និងលក្ខខណ្ឌ​៖

  • ការផ្ដល់​ជូន​នេះ សម្រាប់​ប័ណ្ណឥណទាន CPBank VISA Platinum​ តែប៉ុណ្ណោះ
  • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ អនុវត្តតែលើទំនិញដែលមានតំលៃធម្មតាប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនអាចប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងៗ ឬជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃលើកាតសមាជិកឡើយ
  • ធនាគារ CPBank ឬ VISA ឬ ពាណិជ្ជករ រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរខ និងលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ដោយមិនជម្រាបដំណឹងជាមុនឡើយ
  • ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ មានកំណត់ “មក​មុន​ បាន​មុន”​ ។
  • អានបន្ថែម៖ សូមចុចទីនេះ