បញ្ចុះតម្លៃ 15% ពី The Royal Sands Koh Rong ជាមួយប័ណ្ណឥណទាន CPBank VISA​ Platinum​

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេស 15% ពី The Royal Sands Koh Rong ជាមួយប័ណ្ណឥណទាន CPBank VISA​ Platinum Card​ ។​

​​​ខ និងលក្ខខណ្ឌ​៖

  • ការផ្ដល់​ជូន​នេះ សម្រាប់​តែការទូទាត់ដោយប្រើប័ណ្ណ CPBank VISA Platinum​ ប៉ុណ្ណោះ
  • ម្ចាស់ប័ណ្ណ ត្រូវតែបង្ហាញប័ណ្ណ CPBank Visa Platinum នៅពេលមកដល់សណ្ឋាគារ
  • ធនាគារ CPBank ឬ VISA ឬ សណ្ឋាគារ Raffles Hotel Le Royal រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរខ និងលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ដោយមិនជម្រាបដំណឹងជាមុនឡើយ
  • ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ មានកំណត់ “មក​មុន​ បាន​មុន”​ ។
  • អានបន្ថែម៖ សូមចុចទីនេះ