ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% ភ្លាមៗ នៅ IHG Properties ជាមួយប័ណ្ណឥណទាន CPBank VISA

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% ភ្លាមៗ រាល់ការកក់កន្លែងស្នាក់នៅ IHG Properties នៅពេលទូទាត់ជាមួយបណ្ណវីសា CPBank ។

ខ និងលក្ខខណ្ឌ​៖

  • ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ ផ្ដល់​ជូន​សម្រាប់​ម្ចាស់​ប័ណ្ណ CPBank ទាំងអស់
  • ការកក់ត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ ihg.com/visaoffer ហើយត្រូវកក់ និងបង់ប្រាក់តាមរយៈបណ្ណវីសា CPBank ។ ទំនាក់ទំនងសណ្ឋាគារផ្ទាល់ដើម្បីសាកសួរពី “Visa Promotion”
  • ធនាគារ CPBank ឬ VISA ឬ IHG Properties រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរខ និងលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូ​ម៉ូ​សិន​ដោយមិនជម្រាបដំណឹងជាមុនឡើយ
  • ប្រូ​ម៉ូ​សិន​នេះ​ មានកំណត់ “មក​មុន​ បាន​មុន”​ ។