ប្រវត្តិជោគជ័យ

CPBank Milestone

២០២១

 • បានបន្ថែមមុខងារថ្មីទៅក្នុងសេវាធនាគារចល័ត រួមមានការទូទាត់ឆ្លងព្រំដែន KHQR និងការទូទាត់វិក្កយបត្រដៃគូពាណិជ្ជកម្មថ្មី
 • ចូលរួមជាមួយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា តាមរយៈធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជាបង្កើតជាគម្រោង “សហហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម” ក្រោមគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ពង្រីកបណ្តាញប្រតិបត្តិការសរុប ៦០សាខាទូទាំងប្រទេស
 • ពង្រីកបណ្តាញម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់សរុប ៨៩ទីតាំង
 • បានចុះបញ្ជី និងបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនានារបស់ក្រសួងការងារ សម្រាប់ស្នាក់ការកណ្តាលនិងសាខាទាំងអស់
 • សម្រេចបាន ប្រាក់ចំណូលសរុប ២១,៣៣ លានដុល្លារអាមេរិក
 • ចំនួនគណនីអតិថិជនសរុបច្រើនជាង ១៥០.០០០ គណនី
 • ចំនួនអ្នក​ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណវីសាសរុបច្រើនជាង ៧៥.០០០ ប័ណ្ណ
 • ទទួលបានពានរង្វាន់កិត្តិយស “ធនាគារផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមឆ្នើមឆ្នាំ២០២១ ប្រចាំតំបន់អាស៊ី” ពី IFC និង SME Finance Forum
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ជាធនាគារឆ្នើម “Fastest​ Growing Retail and SME Bank Cambodia 2021” ពី International Business Magazine
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ឈានមុខពី VISA ផ្នែក “Leadership in Contactless Conversion 2020”
 • ជាប់ជាសហគ្រាសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី​២៨ ក្នុង​ចំណោម​សហគ្រាស​ដែល​បង់ពន្ធច្រើនជាងគេនៅ​ប្រទេសកម្ពុជា​​ និង​ទទួលបាន​អនុលោម​ភាព​សារពើពន្ធ​ប្រភេទមាស​​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២១ផងដែរ

២០២០

 • សម្រេចបានទ្រព្យសកម្មសរុបជាង ១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក
 • ដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនូវប័ណ្ណឥណទានវីសា​ ប័ណ្ណនិម្មិត សេវាទូទាត់វិក្កយបត្រផ្សេងៗជាច្រើន តាមរយៈសេវាធនាគារចល័ត
 • ចូលរួមជាមួយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ដោយដាក់ចេញនូវប្រព័ន្ធទូទាត់បែបទំនើបកម្មជាច្រើន រួមមានការទូទាត់ និងផ្ទេរប្រាក់តាម
  រយៈ ប្រព័ន្ធ បាគង Fast និង Retail Pay តាមរយៈសេវាធនាគាចល័ត និងបញ្ជរបេឡាករ
 • ដាក់ដំណើរការទម្រង់ស្នើសុំឥណទាន និងស្នើសុំបើកគណនីតាមអនឡាញ
 • ដាក់ដំណើរការសេវាធនាគារអាទិភាព (Private​ Banking)
 • ចូលរួមជាមួយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា តាមរយៈធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជាបង្កើតជាគម្រោង “សហហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម” ក្រោមគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធអនុម័តឥណទានស្វ័យប្រវត្តិ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលសំណង ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការធ្វើតេស្តសាកល្បង
 • ពង្រីកបណ្តាញប្រតិបត្តិការចំនួន ៤សាខាបន្ថែមដែលចំនួនសាខាសរុបកើនឡើងរហូតដល់ ៥៥សាខា
 • ទទួលបានប្រសិទ្ធនាម ជាធនាគារឆ្នើម សម្រាប់សហគ្រិនស្រ្តី “Best Bank for Women Entrepreneurs 2020” ពី International Finance Corporation (IFC) និង SME Finance Forum ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ អនុលោមភាពសារពើពន្ធកម្រិតមាស ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
 • ទទួលបានប្រសិទ្ធនាមជាធនាគារឆ្នើម “Best Retail Bank Cambodia 2020” ពី International Business Magazine
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ “Fastest Growing Retail Bank Cambodia 2020” ពី Global Banking and Finance Review

២០១៩

 • ដាក់ដំណើរការ “សេវាធនាគារ ៣៦៥ ថ្ងៃ” លើប្រតិបត្តិការចំនួន ៣ សាខានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមមាន សាខាការិយាល័យកណ្តាល សាខាអូឡាំពិក សាខាសែនសុខ (ផ្សារទំនើបអ៊ីអន សែនសុខ)
 • ដាក់ដំណើរការប័ណ្ណឥណពន្ធ វីសា ក្នុងទីផ្សារ
 • ក្លាយជាសមាជិកដំបូងនៃប្រព័ន្ធ បាគង
 • ដាក់ដំណើរការមុខងារទូទាត់តាមរយៈ ឃ្យូអរកូដ ដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងសេវាធនាគារចល័ត
 • ដាក់ដំណើរការការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងការបូបលុយអេឡិចត្រូនិកទៅកាន់ តារាផេ និងគណនី វីង តាមរយៈសេវាធនាគារចល័ត
 • ការពង្រីកប្រតិបត្តិការចំនួន ៦សាខាបន្ថែមដែលចំនួនសាខាសរុបកើនឡើងរហូតដល់ ៥១សាខា
 • ដាក់ដំណើរការភ្នាក់ងារបម្រើសេវាអតិថិជនតាមទូរសព្ទ និងគេហទំព័រ ២៤ម៉ោងលើ ២៤ម៉ោង
 • រៀបចំសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្តីពី “ស្រ្តី និងហិរញ្ញវត្ថុ” ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយ WSBI

២០១៨

 • បានអនុវត្តប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន
 • បង្កើតនូវមុខងារការគ្រប់គ្រងមូលធន
 • ពង្រីកសាខាថ្មីចំនួន ៣ ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ សេវាធនាគារឲ្យទូលំទូលាយដែលចំនួន សាខាកើនឡើង ៤៥សាខា
 • ក្លាយខ្លួនជាសមាជិកឈានមុខគេលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឆ្លងធនាគារ (CSS)
 • បង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរហូតដល់ ៧៦លានដុល្លារអាមេរិក
 • កិច្ចសហការជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍
 • ក្លាយជាដៃគូសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន តារាផេ លើសេវាបង់ឥណទាន
 • សម្រេចបានប្រាក់ចំណេញសុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់១៧លានដុល្លារអាមេរិក
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ The BIZZ AWARD ផ្នែកឧត្តមភាពអាជីវកម្ម នៅទីក្រុង Maimi រដ្ឋ Florida

២០១៧

 • ទិញភាគហ៊ុនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្វូណន ១០០% ជាមួយទីតាំងប្រតិបត្តិការ ៥១សាខា
 • ទំហំទ្រព្យសកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន កើនឡើង ៣ដងក្នុង ១ឆ្នាំ
 • ដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការសេវាធនាគារចល័ត
 • ក្លាយជាសមាជិកផ្លូវការនៃប្រព័ន្ធ FAST
 • បានក្លាយជាដៃគូរសហការជាមួយធនាគារ វីង លើ សេវាបង់សងឥណទាន
 • ពង្រីកប្រតិបត្តិការចំនួន ៥បន្ថែម ដែលចំនួន​សាខាកើនឡើង ៤២សាខាទូទាំងប្រទេស
 • ក្លាយជាធនាគារដៃគូររបស់ធនាគារអន្តរជាតិ DSK bank និង ICBC
 • ប្រតិបត្តិការទ្រព្យសកម្មកណ្តាល

២០១៦

 • បង្កើតនូវបណ្តាញផ្តល់សេវាកម្មតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល
 • ការដាក់ដំណើរការសេវាអេធីអឹម
 • ដំណើរការការគ្រប់គ្រងថ្នាក់តំបន់ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៅមុខងារ MIS និងការវិភាគ
 • ការពង្រីកប្រតិបត្តិការចំនួន ៦សាខាបន្ថែមដែលសាខាសរុបកើនឡើងចំនួន ៣៧សាខា
 • សម្រេចបានប្រាក់ចំណេញសុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរហូត ដល់ចំនួន ៨លានដុល្លារអាមេរិក
 • ការបង្កើតភ្នាក់ងារប្រមូលសំណងតាមទូរសព្ទ
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ The ESQR’s Quality Choice Prize Award Program “កម្រិតមាស”ពីអង្គការអន្តរជាតិ “ESQR” នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់