ប័ណ្ណនិម្មិត

តើអ្វីជាប័ណ្ណនិមិ្មត?

ប័ណ្ណវីសានិម្មិត CPBank គឺជាប័ណ្ណដែលអាចប្រើបានដូចប័ណ្ណ Visa ធម្មតា​ តែខុសត្រង់ថាប័ណ្ណនិម្មិតនេះជាប័ណ្ណដែលបង្កើតដោយខ្លួនឯងបានក្នុងទូរស័ព្ទដៃ និងកំណត់កម្រិតទំហំទឹកប្រាក់បានរហូតដល់ 2,500ដុល្លារ និងអាចបង្កើនទំហំទឹកប្រាក់បន្ថែមបាន។

បន្ទាប់ពីបង្កើតប័ណ្ណនិម្មិតរួចរាល់ហើយ លោកអ្នកអាចប្រើប័ណ្ណនេះដើម្បីទិញទំនិញអនឡាញពីវេបសាយអនឡាញល្បីៗបានដូចជា៖ Amazon, Google Play, App Store, ebay, Air Asia, Expedia, Alibaba.com, Taobao.com, Agoda, Booking.com, Netflix, Ali Express, Foodpanda, Nham24, BLOC Food delivery,…

ហេតុអ្វីត្រូវប្រើប្រាស់ប័ណ្ណនិម្មិត?

  • អតិថិជនដែលពុំទាន់មានប័ណ្ណវីសារបស់ធនាគារ
  • មិនចង់ចំណាយពេលវេលាធ្វើដំណើរទៅស្នើសុំប័ណ្ណវីសានៅសាខារបស់ធនាគារសម្រាប់អតិថិជនដែលមានគណនីរួចហើយ
  • មិនចង់រង់ចាំប័ណ្ណវីសា 01 ទៅ 02សប្តាហ៍
  • ការពារសុវត្ថិភាពប័ណ្ណវីសារបស់លោកអ្នកពីការលួចពីសំណាក់ជនខិលខូច (Hacker)

អត្ថប្រយោជន៍នៃប័ណ្ណនិម្មិត

  • មិនគិតកម្រៃសេវា
  • បង្កើតប័ណ្ណភ្លាម អាចទូទាត់ទំនិញបានភ្លាមៗ
  • ទូទាត់អនឡាញបានយ៉ាងមានសុវត្ថិភាព
  • ទិញទំនិញអនឡាញបានដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ទូរសព្ទដៃ
  • អាចកំណត់ទំហំនៃការចំណាយប្រចាំថ្ងៃបាន
  • ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍បានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈសេវាធនាគារចល័ត CPBank

លក្ខខណ្ឌ និងកម្រៃសេវា

រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារ
ប្រភេទប័ណ្ណ VISA
ចំនួនកំណត់ទំហំទឹកប្រាក់ 1 – 2,500ដុល្លារ ក្នុងមួយប័ណ្ណ
កម្រៃបង្កើតប័ណ្ណ មិនគិតថ្លៃ
កម្រៃសេវាកម្មប្រចាំខែ ប្រចាំឆ្នាំ មិនគិតថ្លៃ
ចំនួនប័ណ្ណដែលអាចប្រើបាន ការបង្កើតប័ណ្ណបានរហូតដល់ 10ប័ណ្ណ
រយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណ 1ខែ – 5ឆ្នាំ
អត្រាការប្រាក់ មិនមាន
ការទិញទំនិញ មិនមានកំណត់