ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដ៏រហ័ស​ និងជឿនលឿន

ឥលូវនេះ លោកអ្នកអាចទទួលបានព័ត៍មានកាន់តែរហ័សជាមួយនឹងគណនីតេលេក្រាម (Telegram) របស់ CPBank ដោយគ្រាន់តែចូលរួមជាមួយយើង (Join Us) ដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពាក់ព័ន្ឋនឹងកម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេស និងដំណោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។

ដើម្បី subscribe សូមចុចលើដំណរខាងក្រោម៖

https://t.me/s/cpbankplc

#CPBank #Telegram