ទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណវីសា CPBank នៅលើ Khmum eShop ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនរង្វាន់ ៣មុខក្នុងពេលតែមួយ

ទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណវីសា CPBank នៅ Khmum eShop Mobile Application ចាប់ពី ២០ដុល្លារឡើងទៅលោកអ្នកនឹងទទួលទឹកប្រាក់ចំនួន ៥ដុល្លារត្រឡប់ចូលក្នុងគណនី Khmum Wallet វិញភ្លាមៗ រួមជាមួយការថែមជូនជែលលាងដៃមួយដបតម្លៃ​ ២ដុល្លារ និងការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។ ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

  • ប្រម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណវីសា CPBank ទាំងអស់ (ប័ណ្ណវីសាឥណទាន និងឥណពន្ធ)
  • ប្រម៉ូសិននេះមានសុពលភាពសម្រាប់តែការទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសា CPBank ចាប់ពី ២០ដុល្លារឡើងទៅសម្រាប់ការកម្មង់នៅលើ Khmum eShop Mobile Application
  • ការផ្តល់ជូន ៥ដុល្លារនឹងត្រូវផ្ទេរចូលក្នុងគណនី Khmum Wallet សម្រាប់ការកម្មង់លើកក្រោយ
  • ការផ្តល់ជូននេះមានកំណត់ ឬ មកមុនទទួលបានមុន
  • យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីនេះ ឬផ្លាស់ប្តូរ លុប ឬបន្ថែមលក្ខខណ្ឌណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន
  • រាល់សេចក្តីសម្រេចណាមួយលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះដែលធ្វើឡើងដោយ Khmum eShop នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគ្មានការឆ្លើយឆ្លងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងឡើយ